Nieuwe producten en diensten ontstaan waar professionals, elkaar vinden in wisselende netwerken. Regie op deze netwerken creëert meer welvaart. Transactiemanagement, het kunnen leggen van waardevolle verbindingen, is de kerncompetentie in de 21e eeuw.
De ambitie van de stichting Transactieland.nl is dat Nederland de (h)erkende wereldtop is op dit gebied en zijn positie als kennisleider uitbouwt tot verdienmodel voor de komende decennia. Daarom zijn wij ‘funding partner’ voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op dit gebied.

Transactiekosten kunnen lager

Tussen de 50% en 60% van alle kosten en opbrengsten in de wereld bestaan uit transactiekosten. Een goede regie op de ketens leidt tot veel toegevoegde waarde. Het verminderen van kosten voor contract, contact en controle leidt tot innovatie en een internationale voorsprong. Lees verder

Dienstenlijnen

Transactieland.nl verdient het geld voor het wetenschappelijk onderzoek uit de winst op onze dienstverlening.

Wise-nl: opleiding

Wave-nl: ontwikkeling van nieuwe diensten met focus op transactieprocessen

Match-nl: verwijderen van overbodige transactie-kosten in ketens

Publicaties

Transactieland.nl heeft zowel wetenschappelijke publicaties alsook uitgaven voor een breder publiek geproduceerd, die het gedachtengoed van transactiemanagement inzichtelijk en begrijpelijk maken. Deze zijn te vinden in onze kennisbank.